Privacy statement

Yource  houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Invulling daaraan wordt gegeven door per gegevensverzameling aan te geven wat we opslaan, met welk doel en wat de maximale bewaartermijn is.

Yource is een handelsnaam van Fintrex. Fintrex Recruitment B.V. is gevestigd aan de Aert van Nesstraat 45, 3012CA Rotterdam, met KVK registratie 60586885.

Het privacy statement beschrijft de gegevensverzameling ‘medewerkers’ en de dagelijkse omgang met data van opdrachtgevers.

Gegevens
Medewerkers
Yource slaat van medewerkers de volgende gegevens op:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E -mail
 • Functie
 • Startdatum
 • Welkomstdocumenten
 • IBAN
 • Beoordelingen

De gegevens zijn alleen voor HR medewerkers inzichtelijk.

Opdrachtgevers
De data die door opdrachtgevers wordt aangeleverd wordt in een separate omgeving geplaatst. Alleen IT medewerkers kunnen deze data benaderen. De data bevat meestal onderstaande structuur:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E -mail
 • Klantnummer
 • Afgenomen diensten
 • Geboortedatum
 • IBAN

Doel
Medewerkers
Doel van de opslag van de data van medewerkers is het goed kunnen voeren van een personeelsbeleid.

Opdrachtgevers
De data van de opdrachtgevers wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van hun data zoals contractueel overeengekomen met de opdrachtgever.


Verwerking
Medewerkers
Ten behoeve van de invulling van het personeelsbeleid.

Opdrachtgevers
Verwerking conform overeengekomen en contractueel vastgelegde verwerkingsopdracht.

Opslag
Medewerkers
De gegevens van de medewerker worden centraal opgeslagen onder verantwoordelijkheid van HR. 

Opdrachtgevers
De data van de opdrachtgever wordt opgeslagen in een afgeschermde omgeving. 

Bewaartermijn

Medewerkers
Yource bewaart de gegevens maximaal drie jaar na uitdiensttreding. Gegevens die onder fiscale wetgeving vallen worden bewaard conform de fiscale verplichting (7 jaar).

Opdrachtgevers
De data van de opdrachtgever wordt automatisch verwijderd na de overeengekomen bewaartermijn met die opdrachtgever. De maximale bewaartermijn is 120 dagen.

Controle
Elke maand wordt nagekeken welke bestanden nog in gebruik zijn en welke records ouder zijn dan drie jaar. Bestanden ouder dan drie jaar worden verwijderd uit de HR map en eventuele back-ups.

Toestemming
Medewerkers
Medewerkers onderteken een set van documenten, waaronder Geheimhoudingsverklaring, Protocol Social Media en de verklaring dat we hun gegevens mogen delen met de opdrachtgevers.

Opdrachtgevers
Data van opdrachtgevers wordt alleen door de geautoriseerde medewerkers van Yource verwerkt. Data van de opdrachtgevers wordt niet gedeeld met anderen. 

Delen
Medewerkers
Niets van de opgeslagen gegevens wordt gedeeld met derden, tenzij nadrukkelijk  geautoriseerd door de medewerker. De medewerkers wordt gevraagd om toestemming te geven en te ondertekenen voor het delen van gevoerde gesprekken met de opdrachtgever.

Opdrachtgevers
Yource zal bij een verzoek tot deling van informatie van klanten van de opdrachtgever deze vraag doorzetten naar de opdrachtgever conform de afspraken  op wettelijke gronden de respondent in lichten met de bestaande contactgegevens, tenzij vanuit rechtswege niet wordt toegestaan om deze informatie te delen met de respondent.

Gebruikers
Medewerkers
De enige geautoriseerde gebruikers die van deze gegevensverzameling gebruik mogen maken zijn de HR medewerkers van Yource. De ICT systeembeheerders zijn de enigen die bij deze gegevensverzameling kunnen komen. De gegevens zijn alleen zichtbaar voor HR medewerkers.

Opdrachtgevers
Alleen medewerkers die zijn toegewezen aan een campagne van een opdrachtgever kunnen de informatie verwerken. 

Verwerken
Medewerkers
Yource beheert de gegevens van de medewerkers en slaat deze beveiligd op. Alleen geautoriseerde HR medewerkers kunnen deze gegevens opslaan. De gegevens van medewerkers die omwille van fiscale wetgeving moeten worden bewaard, zijn alleen toegankelijk voor de Financiële medewerkers van Yource. Logging op deze gegevens staat aan. 

Logging bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wie heeft benaderd?
 • Op datum en tijdstip?
 • Was benadering succesvol?
 • De logbestanden zijn alleen door geautoriseerd IT personeel te openen.

Opdrachtgevers
De data die Yource van de opdrachtgever ontvangt (via SFTP) wordt, waar nodig, door IT BMNR ontdubbeld en daarna in de Dialer opgenomen. Meta informatie wordt door Yource gebruikt om de servicerapportages samen te stellen.

De agents verwerken de informatie door contact met de klanten van de opdrachtgever te hebben en de informatie te verrijken met verschillende soorten van informatie, zoals, maar niet gelimiteerd tot, Abonnement, Energie, Verbruik, Telefoon, Abonnementsduur, Aansluitadres, Geboortedatum, IBAN, NAWTE.

Verwerkingsverantwoordelijke en controleur
M.A. Schipper 
DPO/ISO Yource 
m.schipper@p-c-s.nl
+31(0)88-99 60 200

Privacy statement Sollicitanten
Yource houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Invulling daaraan wordt gegeven door per gegevensverzameling aan te geven wat we opslaan, met welk doel en wat de maximale bewaartermijn is.

Privacy Statement sollicitanten
Het privacy statement sollicitanten beschrijft de gegevensverzameling ‘Afgewezen Sollicitanten’.

Gegevens
Yource slaat van sollicitanten de volgende gegevens op:

 • Datum bezoek/gesprek
 • Functie waarop is gesolliciteerd
 • Reden afwijzing
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E -mail
 • CV

Doel
Doel van de opslag is om een afgewezen kandidaat in een later stadium een beter passende functie te kunnen aanbieden.

Verwerking
Opslag t.b.v. naslag op bestaande connecties voor een beter passende baan.

Opslag
Opslag vindt plaats per jaar. Yource slaat sinds maart 2018 deze gegevens op. Het bestand wordt opgeslagen in een map die alleen toegankelijk is voor HR functionarissen.

Bewaartermijn
Yource bewaart de gegevens maximaal drie jaar.

Controle
Elke maand wordt nagekeken welke bestanden nog in gebruik zijn en welke records ouder zijn dan drie jaar. Bestanden ouder dan drie jaar worden verwijderd uit de HR map en eventuele back-ups.

Toestemming
Sollicitanten wordt gevraagd of wij hun gegevens mogen bewaren voor een eventueel beter passende functie. 
Dit wordt tijdens de sollicitatie gevraagd en opgeslagen.

Delen
Niets van de opgeslagen gegevens wordt gedeeld met derden, tenzij geautoriseerd door de desbetreffende respondent. Yource zal bij een verzoek tot deling van informatie op wettelijke gronden de respondent in lichten met de bestaande contactgegevens, tenzij vanuit rechtswege niet wordt toegestaan om deze informatie te delen met de respondent.

Gebruikers
De enige geautoriseerde gebruikers die van deze gegevensverzameling gebruik mogen maken zijn de HR medewerkers van Yource. De ICT systeembeheerders zijn de enigen die bij deze gegevensverzameling kunnen komen. Het bestand is alleen zichtbaar voor de afdeling recruitment.

Verzamelen
Yource verzamelt de gegevens van sollicitanten via onderstaande websites, waar sollicitanten hun gegevens kunnen achterlaten.

 • www.fintrex-recruitment.nl
 • www.p-c-s.nl
 • www.werkenbijpcs.nl
 • www.bellenalsbijbaan.nl
 • www.klantenservicemedewerker.nl
 • www.telefonischwerk.nl
 • www.callcentercareer.nl
 • www.callcentersupervisor.nl
 • www.inboundwerk.nl
 • www.callcenterspot.nl
 • www.werkenopeenhelpdesk.nl
 • www.financielewftvacatures.nl
 • www.nieuwebijbaan.nl
 • www.fintrex-groep.nl
 • www.jijverdienthet.com
 • www.nationaleklantcontactweek

Verwerkingsverantwoordelijke en controleur
M.A. Schipper 
DPO/ISO Yource 
m.schipper@p-c-s.nl
+31(0)88-99 60 200